Poplatky
Úplata za předškolní vzdělávání „školné“
Po dohodě se zřizovatelem - OÚ Běstvina se úplata nevybírá

Stravné - viz Školní jídelna