Úpravy zahrady MŠ
V létě 2021 byl realizován projekt Úpravy zahrady MŠ Běstvina v rámci Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Železnohorský region, z.s. Děkujeme.