Režim dne
Mateřská škola má vypracovaný režim dne, který respektuje potřeby dětí, zejména pravidelnost, dostatek času na realizaci činností, času stravování a dostatečný odpočinek. Režimové podmínky jsou pružné a umožňují reagovat na individuální potřeby dětí.
6.00 – 8.15 doba určená pro příchod dětí do mateřské školy, spontánní hry dle zájmu dětí, nabídka činností, tvořivé a estetické činnosti, řízené, individuální, skupinové a společné hry, individuální rozvoj dítěte a IP s předškolními dětmi
8.15 – 8.45 komunitní kruh, společné hry, ranní pohybová chvilka (zdravotně preventivní cvičení, pohybové hry, relaxace)
8.45 – 9.00 hygiena dětí, dopolední svačina
9.00 – 9.30 didakticky zacílené činnosti
9.30 – 11.30 pobyt venku, možnost zařazení dodakticky zacílené činnosti
11.30 – 12.00 oběd
12.00 – 14.00 hygiena dětí před odpočinkem, odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity
14.00 – 16.00 hygiena, odpolední svačina, zájmové činnosti, didakticky zacílené činnosti ve skupinkách i individuálně, pobyt venku na školní zahradě dle počasí