Charakteristika
Mateřská škola Běstvina, okres Chrudim je samostatné zařízení - příspěvková organizace Obce Běstvina. Byla otevřena v roce 1964 a průběžně prochází rekonstrukcí a modernizací. Před stavbou této budovy fungovala MŠ v prostorách starého domu uprostřed obce přímo proti obecnímu úřadu. Tyto prostory byly nevyhovující, budova byla vlhká a studená a neměla ani vlastní kuchyni. Děti si obědy donášely z domu nebo na obědy domů docházely a opět se vracely. Proto se občané rozhodli v té době populárnímu kroku v akci „Z“ a za podpory obce postavili novou budovu pro 25 - 30 dětí. Mateřská škola Běstvina je jednotřídní, spíše rodinného typu. Budova je umístěna v zahradě s velkým množstvím zeleně a vzrostlých stromů v klidné lokalitě obce. Zahrada je velmi častým místem dětských her i činností během celého školního roku. Okolní lesy, rybníky a krásná příroda je využívána k vycházkám, výletům a nenásilnému vedení děti k ochraně přírody, jejímu pozorování, poznávání a využívání ke hrám i pracovním činnostem, čímž se snažíme nenásilnou a přirozenou cestou rozšiřovat oblasti zájmu dětí, uspokojovat jejich potřeby a touhy po vzdělání a vychovat z dětí samostatné a sebevědomé osobnosti. Pracujeme podle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. Snažíme se, aby péče byla co nejlepší pro všechny věkové skupiny, aby děti vše poznávaly přirozenou cestou, byly spokojené, šťastné a do mateřské školy se rády vracely. Dále spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou v Chrudimi, Základní školou ve Třemošnici a se zřizovatelem OÚ Běstvina.