Organizace školního roku
ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023 V MATEŘSKÉ ŠKOLE BĚSTVINA

 • Čtvrtek 28. 9.
  • Státní svátek (MŠ uzavřena)

 • Podzimní prázdniny
  • Jsou stanoveny na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.
  • Budeme zjišťovat zájem rodičů.

 • Čtvrtek 17. 11.
  • Státní svátek (MŠ uzavřena)

 • Vánoční prázdniny
  • Začínají 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024.
  • MŠ bude od 23. 12. do 1. 1. uzavřena.
  • Budeme zjišťovat zájem rodičů o provoz v úterý 2. 1. 2024.

 • Jednodenní pololetní prázdniny
  • Připadnou na pátek 2. února 2024.
  • Budeme zjišťovat zájem rodičů.

 • Jarní prázdniny
  • V délce jednoho týdne jsou od 11. března do 17. března 2024.
  • Budeme zjišťovat zájem rodičů.

 • Velikonoční prázdniny
  • Připadnou na čtvrtek 28. března 2024.
  • Budeme zjišťovat zájem rodičů.

 • Hlavní prázdniny
  • Trvají od 29. června 2023 do 1. září 2024.

 • Prázdninový provoz
  • Od 1. července 2024 do 12. července 2023.
  • Budeme zjišťovat zájem rodičů.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2022/2023 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

Naše mateřská škola dle školního řádu zjišťuje zájem u rodičů o tyto vedlejší prázdninové termíny. Pokud klesne počet dětí na tři a méně, školka se uzavře z ekonomických důvodů (strava, energie).