Přijímací řízení
Zápis dětí pro školní rok 2024/2025 a den otevřených dveří proběhne v termínu 2. 5. 2024 od 14.00 do 16.00.